Vanliga frågor

Du kan också ställa frågor och kommentera på Facebook (sök Sambil på Facebook)


🚗 Vad kostar det att vara medlem i Sambil?

Föreningens medlemsavgift är 150:- för hela kalenderåret 2024. Den inkluderar avgift till Skadefonden. 


🚗 Hur blir jag medlem?

Du blir medlem när du betalt medlemsavgiften (150 kr för hela kalenderåret 2024). 

Betala  med Swish 123 204 14 73 eller till Sambils plusgirok:o 29 22 27-6. När din inbetalning registrerats får du vårt välkomstmejl (brev via Posten om vi saknar din e-postadress) med bl a kontaktuppgifter till samtliga bilägare som har bilar tillgängliga för utlåning. 


🚗 Vad har Skadefonden för funktion?

Skapa ekonomisk trygghet för såväl utlånare som låntagare.


🚗 Vad får man för medlemsavgiften?

Möjlighet att låna bilar av andra medlemmar i föreningen. När du blir medlem får du veta vilka bilar som finns tillgängliga och bilägarnas kontaktuppgifter. Du får hjälp med att skriva avtal mellan bilägare och låntagare. 

Om du vill låna ut din bil får du möjlighet att genom föreningen sprida kännedom om detta. 

Rätt till ersättning från Skadefonden, gäller både bilägare (när vissa krav på utlåningsfrekvens är uppfyllda) och låntagare. Medlingshjälp vid ev problem. Medlemsbrev/mejl minst två gånger per år. Inbjudan till föreningsmöten.


🚗 Vart vänder jag mig vid skada?

Kontakta bilägaren. Om kostnaden för skadan överstiger 200 kr ska du även kontakta styrelsen.

Bilägaren skickar skadeanmälan till sitt försäkringsbolag (vanliga bilförsäkringen gäller) och en kopia till Sambil. 


🚗 Hur skriver jag avtal?

Innan du kan låna första gången ska du och bilägaren träffas, gå igenom bilen, provköra och skriva ett enskilt avtal enligt Sambils formulär. Avtalet måste godkännas av styrelsen innan bilen kan lånas, handläggningstid normalt c:a en vecka. Ibland är Snabbavtal möjligt.  En bilägare kan ha avtal med flera låntagare och en låntagare kan ha avtal med flera bilägare. Bilägare kan även ha avtal med andra bilägare. Bilägaren bestämmer eventuella särskilda villkor för utlåningen.


🚗 Vilken ersättning får ägaren vid utlåning av bilen?

Ersättningen avtalas mellan ägaren och låntagaren. Ersättningen regleras i avtalet. Grundläggande är självkostnadsprincipen. Vanligen uträknas ersättningen med hjälp av M Sveriges (fd Motormännen) bilkostnadskalkyl. (Tidigare användes Konsumentverkets bilkalkyl "Bilsvar" men denna KV-tjänst är stängd sedan 22-12-15.)


🚗 Vad är kostnaden för att låna bil?

För närvarande (juli-24) varierar priset mellan 28 - 40 kr/mil inklusive drivmedel beroende på bilmodell (klicka på bilförteckningen "Aktuella bilar" i vänsterspalten).

(När medlemsavgiften 150 kr/år är betald tillkommer alltså ingenting utöver milpriset, ingen bokningsavgift, ingen timkostnad, ingen drivmedelskostnad etc.) 

Vid större höjningar i drivmedelspriserna har bilutlånaren rätt att ta ut motsvarande högre pris.


🚗 Kan jag som bilägare låna en "sambil"?

Ja, du kanske tillfälligt inte har tillgång till din bil, t ex pga utlåning eller verkstadsbesök, eller behöver en annan typ av bil.


🚗 Kan flera medlemmar äga en bil tillsammans?

Ja, föreningen stöder alla former av bildelning. 


🚗 Gäller min egen vanliga bilförsäkring när jag lånar ut min bil?

Ja, som privatperson (dvs icke-kommersiellt) har du rätt att låna ut din bil. Var dock uppmärksam på din försäkrings regler för yngre förare!

Undantagsvis kan särskilda regler gälla för viss försäkring, Sambil underrättar dig i så fall och hjälper dig med hur du ska agera.

Sambils Skadefond reducerar din försäkrings självrisk till högst 500 kr - inte bara för dina låntagare utan också för dig själv (när vissa krav på utlåningsfrekvens är uppfyllda).


🚗 Vem sköter om bilen?

Bilägaren. Låntagaren ska dock vid återlämnandet se till att bilen är i samma skick som vid lånetillfället.


🚗 Är det tillåtet att hyra ut sin bil (kommersiellt "utlånande", dvs till högre pris än självkostnadspris)?

Nej, inte till andra medlemmar i ideella föreningen Sambil. Självkostnadsprincipen gäller alltid gentemot andra sambilmedlemmar. 


🚗 Vilken försäkring krävs det att min bil har?

I princip krävs alltid helförsäkring. Vanliga bilförsäkringen gäller (enstaka undantag kan finnas, Sambil hjälper dig)


🚗 Hur betalas trängselskatt (gäller vid färd i Stockholm och Göteborg) och andra vägtullar?

Sambil ser det som lika självklart att låntagaren står för eventuell trängselskatt och vägtull som för t ex parkeringsavgifter, dvs låntagaren står för de extra kostnader som uppkommer under tiden som bilen används. Bilägaren debiteras trängselskatter och vägtullar med specificerad faktura en månad efter passagerna, varefter bilägaren meddelar låntagaren vilket belopp som hen ska betala.