STADGAR AVTAL SKADEFOND

FILER FÖR NEDLADDNING OCH UTSKRIFT (ej ifyllbara digitalt):

(Problem med nedladdningen? - Kontakta info@sambil.se så skickar vi dokumenten via mejl eller Posten.)

OBS: KIVRAs tidigare e-signeringstjänst har upphört. Orsak okänd. Sambils styrelse  undersöker hur e-signering ska kunna göras i framtiden.