SAMBIL

- STÖDJER SOLIDARISK BILDELNING SEDAN 1980 -

Ur SAMBILs stadgar:" ... verka för en samhällsekonomiskt och miljömässigt sund bilanvändning, så att enskilt ägda bilar, olika former av kollektivtrafik m m ses som varandra kompletterande delar i ett persontransportsystem. ... i första /hand/ främja bildelning i olika former mellan föreningens medlemmar, i andra hand söka samarbete med andra organisationer ..."Sambils 42:e verksamhetsår 2021

(hemsidan senast uppdaterad 2021-11-29)

VÄSTERÅS STADS MILJÖPRIS 2007


Välkommen att dela bil solidariskt i SAMBIL!

- var som helst i Sverige!


Besök oss även på Facebook.

När du har resplaner:

Kolla med WWW.RESROBOT.SE - finns även som app till iPhone och Android.

Där kan du jämföra bilresan med alla andra resmöjligheter! Du kan även köpa biljetter i Resrobot.

Låna/låna ut bil genom Sambil - det tjänar både du och miljön på!

Bli medlem

Medlemsavgiften för resten av 2021 och hela 2022 är 150 kr.

Insättes med Swish 123 204 14 73 SAMBIL alt via Plusgiro 29 22 27-6 OBS! Ange namn, postadress och e-postadress.

Så kan du låna bil (eller låna ut din bil) under ordnade former och med en Skadefond som trygghet.

Total kostnad/ersättning 19 - 40 kr/mil (självkostnadspris beroende av bilmodell) ALLT, även t ex drivmedel INGÅR.


Hur går det till?

När Du vill låna bil

- För närvarande (november-21) finns över 20 bilar att låna inom Sambil (varav c:a 12 öppna för nya låntagare), klicka på "Aktuella bilar" i vänstermarginalen.

- När Du blivit medlem får du kontaktuppgifter till bilägarna.

- Innan Du kan låna första gången ska du och bilägaren träffas, gå igenom bilen och skriva ett enskilt avtal enligt Sambils formulär. (Formuläret hittar Du under "Dokument" uppe till vänster på denna sida.)

- Milkostnaden (aldrig över självkostnad) och andra villkor regleras i avtalet.

- Ert undertecknade avtalsförslag skickas in till Sambils styrelse för granskning,, ev komplettering och godkännande.

- Normalt tar det c:a en vecka innan godkännande. Ibland är Snabbavtal möjligt.

- När Sambils styrelse godkänt ert avtal har ni rätt till hjälp från styrelsen vid eventuella problem i samband med bildelningen.

- Skulle någon skada inträffa träder Sambils Skadefond in och självrisken blir högst 500 kr.


När Du överväger möjligheten att låna ut din bil till självkostnad

- SAMBIL har unikt lång erfarenhet (sedan 1980) av att hjälpa bilägande medlemmar att dela sin bil med andra medlemmar.

En år 2015 genomförd enkät för bilägande medlemmar visar mycket nöjda bilägare.

- Kontakta någon i styrelsen (info@sambil.se) för detaljerad information om hur medlemskap i Sambil kan hjälpa dig att låna ut din bil.

- Tänk på att du genom att dela din bil med andra gör en insats för vår gemensamma miljö och för det globala klimatet.

- Tänk på att du sänker dina fasta bilkostnader genom att låna ut din bil till andra medlemmar i Sambil.

- Din vanliga bilförsäkring gäller utan extra tillägg (enstaka bolag kan ha annan praxis - vi hjälper dig isåfall).

- SAMBILs Skadefond träder in vid eventuella skador (självrisk högst 500 kr), även om du själv förorsakat skadan (dock vissa krav på utlåningsfrekvens). Du kan få upp till 5000 kr från Skadefonden per skadetillfälle.

- Självklart bestämmer du som bilägare helt själv till vem och när du vill låna ut Din bil.Om SAMBIL

Sambil är Sveriges mest erfarna bildelareförening och bildades i Västerås redan 1980.

Sambil är en ideell förening med syftet att verka för en bilanvändning som är samhällsekonomiskt och miljömässigt sund och som samverkar med övriga persontransportsystem.

Sambil hade vid halvårsskiftet 2021 c:a 150 medlemmar i Västerås, Hallstahammar, Göteborg, Varberg, Kungsbacka, Kungälv/Romelanda, Lund, Eslöv, Motala, Linköping, Ljungsbro, Norrköping, Norrtälje, Sala, Stockholm/Bromma, Ekerö, Solna, Järfälla, Värmdö, Uppsala, Växjö, Svenljunga/Kalv, Örebro, Leksand och Umeå.

En bil, som körs 1500 mil per år, står stilla 23 av dygnets 24 timmar!


Var finns SAMBIL-bilar just nu (november-21)?

I princip kan du bo varsomhelst i Sverige och låna bil på ort där en Sambil finns tillgänglig!

Vill Du låna bil utanför ort där en Sambil redan finns?

Tala med en bilägare på din ort och berätta om möjligheten att som bilägare gå med i Sambil! Bilägaren kan då låna ut sin bil under trygga former, sänka sina fasta bilkostnader och samtidigt ta personligt ansvar för miljö och egen hälsa. Kontakta styrelsen så hjälper vi dig - var du än finns i Sverige.

AKTUELLA BILAR: Klicka på "Aktuella bilar" i vänstermarginalen!