SAMBIL

- STÖDJER SOLIDARISK BILDELNING SEDAN 1980 -

Ur SAMBILs stadgar:" ... verka för en samhällsekonomiskt och miljömässigt sund bilanvändning, så att enskilt ägda bilar, olika former av kollektivtrafik m m ses som varandra kompletterande delar i ett persontransportsystem. ... i första /hand/ främja bildelning i olika former mellan föreningens medlemmar, i andra hand söka samarbete med andra organisationer ..."

Organisationsnummer: 802442-4676

SKÖN OCH TREVLIG  SOMMAR!

Sambils 45:e verksamhetsår 2024

(hemsidan senast uppdaterad 2024-07-08)

 VÄSTERÅS STADS MILJÖPRIS 2007


Välkommen att dela bil solidariskt i SAMBIL!

- var som helst i Sverige!


Besök oss även på Facebook. 


När du har resplaner:

Kolla med WWW.RESROBOT.SE 

Där kan du jämföra bilresan med alla andra resmöjligheter! Du kan även köpa biljetter i Resrobot.


Låna/låna ut bil genom Sambil  - det tjänar både du och miljön på!Bli medlem

Avgiften för nytecknade medlemskap är 150 kr och gäller för hela kalenderåret 2024!

Insättes med Swish 123 204 14 73 SAMBIL alt via Plusgiro 29 22 27-6 OBS! Ange namn, postadress och e-postadress.

Som medlem kan du hitta annan medlem som lånar ut sin bil (eller kan du själv låna ut din bil) under ordnade former och med en Skadefond som trygghet.

Total kostnad/ersättning 28 - 40 kr/mil (självkostnadspris beroende av bilmodell)  ALLT, även t ex drivmedel INGÅR.

Vid större höjningar i drivmedelspriserna har bilutlånaren rätt att ta ut motsvarande högre pris.


Hur går det till?

När Du vill låna bil

- För närvarande (juli -24) finns ett 20-tal  bilutlånande medlemmar  inom Sambil (varav ett 10-tal är öppna för nya låntagare), klicka på "Aktuella bilar" längst upp till vänster för att se ett urval.

- När du blivit medlem får du kontaktuppgifter till medlemmarna som lånar ut sina bilar.

- Innan du kan låna första gången ska du och bilägaren träffas, gå igenom bilen och skriva ett bildelningsavtal. Sambils har tagit fram ett formulär för detta. (Formuläret hittar du under "Dokument" högst uppe till vänster på denna sida.)

- Milkostnaden (aldrig över självkostnad) och andra villkor regleras i avtalet.

- Ert undertecknade avtalsförslag skickas in till Sambils styrelse för granskning, ev komplettering och godkännande.

- Normalt tar det c:a en vecka innan godkännande. Ibland är Snabbavtal möjligt.

- När Sambils styrelse godkänt ert avtal har ni rätt till hjälp från styrelsen vid eventuella problem i samband med bildelningen. 

- Skulle någon skada inträffa träder Sambils Skadefond in och självrisken blir högst 500 kr. 


När du överväger möjligheten att låna ut din bil solidariskt (dvs till självkostnad) till annan medlem.

- SAMBIL har unikt lång erfarenhet (sedan 1980) av att hjälpa bilägande medlemmar att dela sin bil med andra medlemmar.

-  Enkäter 2015 och 2022/23 för bilutlånande medlemmar visar att man är mycket nöjda med hur utlåningen till andra medlemmar fungerar.

- Kontakta någon i styrelsen (info@sambil.se) för detaljerad information om hur medlemskap i Sambil kan hjälpa dig att låna ut din bil.

- Tänk på att du genom att dela din bil med andra gör en insats för vår gemensamma miljö och för det globala klimatet.

- Tänk på att du sänker dina fasta bilkostnader genom att låna ut din bil till andra medlemmar i Sambil.

- Din vanliga bilförsäkring gäller utan extra tillägg (enstaka bolag kan ha annan praxis - vi hjälper dig isåfall).

- SAMBILs Skadefond träder in vid eventuella skador (självrisk högst 500 kr), även om du själv förorsakat skadan (dock vissa krav på utlåningsfrekvens). Du kan få upp till 5000 kr från Skadefonden per skadetillfälle. 

- Självklart bestämmer du som bilägare helt själv till vem och när du vill låna ut din bil.Om SAMBIL

Sambil är Sveriges mest erfarna bildelareförening och bildades i Västerås redan 1980.

Sambil är en ideell förening med syftet att verka för en bilanvändning som är samhällsekonomiskt och miljömässigt sund och som samverkar med övriga  persontransportsystem. 

Sambil hade vid halvårsskiftet 2023 c:a 110 medlemmar i Västerås, Göteborg, Lund, Eslöv, Varberg, Kungsbacka, Svenljunga (Kalv), Växjö, Örebro, Haninge (Jordbro),  Huddinge (Skogås), Ekerö, Stockholm (Farsta), Värmdö (Ingarö, Ängsvik), Norrtälje, Sala, Tierp (Tobo, Örbyhus) och Falun.

En bil, som körs 1500 mil per år, står stilla 23 av dygnets 24 timmar!


Var finns bilutlånande medlemmar ("SAMBIL-bilar") just nu (juli-24)?

Du kan bo varsomhelst i Sverige och låna bil på ort där en sambilmedlem delar sin bil!

Vill du låna bil ort som ännu saknar medlem som delar sin bil?

Tala med en bilägare på din ort och berätta om möjligheten att som bilägare gå med i Sambil! Bilägaren kan då låna ut sin bil till dig under trygga former, sänka sina fasta bilkostnader och samtidigt ta personligt ansvar för miljö och egen hälsa. Kontakta styrelsen så hjälper vi dig - var du än finns i Sverige.

 AKTUELLA BILAR: Klicka på "Aktuella bilar" längst upp till vänster!