SENASTE NYTT

 

VIKTIG INFO

till alla medlemmar i SAMBIL 19 mars 2020 (rev 200612)


Styrelsen vill att alla medlemmar tänker på de risker för smittspridning som kan finnas i samband med bildelning

Ta ansvar genom att bara dela bil om båda parter (och ev andra som också åker i bilen) känner sig helt friska.


Ur Folkhälsomyndighetens hemsida 200318: ”Tillgänglig fakta visar att det nya coronaviruset smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet. Den kunskap och erfarenhet som vi har just nu visar också att personer inte smittar under inkubationstiden, det vill säga tidsrymden mellan smittotillfället och när sjukdomen bryter ut. De som har varit utsatta för smitta ska dock vara uppmärksamma på tidiga tecken på sjukdom.”  (Uppdateringar se folkhalsomyndigheten.se eller krisinformation.se.)


Uppdaterad information: Följ folkhalsomyndigheten.se eller krisinformation.se.


SAMBILs styrelse


2020-11-22

SAMBIL OCH CIRCULARMONDAY-VECKAN 23-29 NOV

Vi deltar i CircularMonday-veckan (fd WhiteMonday) även i är med 33% rabatt på medlemsavgiften för nya medlemmar. Nya medlemmar 23-29 nov betalar bara 100 kr för resten av 2020 och hela 2021!


Välkommen att bli medlem (eller om du redan är medlem: värva nya!)

(Vad är CircularMonday? - se hemsidan circularmonday.com)


2020-11-05

NY BIL I VÄSTERÅS (Centrum)
Audi A4 kombi -11. Fyrhjulsdrift, dragkrok. Välkommen att teckna bildelningsavtal!


2020-10-30

NY BIL I SALA
Nissan Note -10. Välkommen att teckna bildelningsavtal!

2020-07-11
ÅRSMÖTET
Årsmötet 2020 hölls via internet 30 juni. Gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omvaldes. Medlemmarna får mer detaljerad info via Sommarbrevet i juli.

2020-05-01

NY BIL I UPPSALA
Sambilägare har bytt bil till VW Tiguan -14. Välkommen att teckna bildelningsavtal!

2020-03-02
NY BIL I LINKÖPING
Sambilägare har bytt bil till VW Golf kombi -02. Välkommen att teckna bildelningsavtal!

2020-01-14
NY BIL I GÖTEBORG/HISINGEN/SÖDRA BISKOPSGÅRDEN
Sambilägare har bytt bil till Audi A3 -10. Välkommen att teckna bildelningsavtal.

2020-01-02
SAMBIL FYLLER 40 ÅR
Den 2 januari 1980 bildades ideella föreningen Västerås Sambil Användare "SAMBIL". 
SAMBIL är Sveriges mest erfarna förening för ideell solidarisk bildelning!

2019-03-16
SAMBILARNAS KLIMATINDEX
Sambilar upp till tolv år gamla kommer successivt att få sina klimatindex angivna. Klimatindex visar växthusgasutsläpp (koldioxidutsläpp) relativt andra bilar på marknaden. För detaljer: se bilsvar.se!

Comments