SENASTE NYTT

 

VIKTIG INFO

till alla medlemmar i SAMBIL 19 mars 2020 (rev 200612)


Styrelsen vill att alla medlemmar tänker på de risker för smittspridning som kan finnas i samband med bildelning

Ta ansvar genom att bara dela bil om båda parter (och ev andra som också åker i bilen) känner sig helt friska.


Ur Folkhälsomyndighetens hemsida 200318: ”Tillgänglig fakta visar att det nya coronaviruset smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet. Den kunskap och erfarenhet som vi har just nu visar också att personer inte smittar under inkubationstiden, det vill säga tidsrymden mellan smittotillfället och när sjukdomen bryter ut. De som har varit utsatta för smitta ska dock vara uppmärksamma på tidiga tecken på sjukdom.”  (Uppdateringar se folkhalsomyndigheten.se eller krisinformation.se.)


Uppdaterad information: Följ folkhalsomyndigheten.se eller krisinformation.se.


SAMBILs styrelse2020-06-19
GLAD MIDSOMMAR!
Årets Sommarbrev kommer i juli till alla medlemmar (via mejl eller Posten)

2020-06-12
KALLELSE TILL DET PGA CORONAPANDEMIN UPPSKJUTNA ÅRSMÖTET
Årsmötet 2020 kommer att hållas via internet tisdagen den 30 juni kl 18. Mer detaljerad kallelse går ut till alla medlemmar under de närmaste dagarna per mejl eller med Posten.

2020-05-01
ANGÅENDE DET PGA CORONAPANDEMIN UPPSKJUTNA ÅRSMÖTET
Info om planerna för årsmötet skulle gått ut i april. Styrelsen räknar nu med att informera under maj.

2020-05-01

NY BIL I UPPSALA
Sambilägare har bytt bil till VW Tiguan -14. Välkommen att teckna bildelningsavtal!

2020-03-02
NY BIL I LINKÖPING
Sambilägare har bytt bil till VW Golf kombi -02. Välkommen att teckna bildelningsavtal!

2020-02-28
ENDAST FÖR MEDLEMMAR:
Kompletterande kallelse till årsmötet, lokal mm: Kvarterslokalen, Vetterslundsgatan 62, Västerås. Stadsbuss hpl Vetterstorp. Sedvanliga årsmötesförhandlingar, bl a med fastställande av medlemsavgift för 2021 och Skadefondens storlek.

Anmälan (frivilligt): till info@sambil.se eller funktionär.

Motioner, som medlem vill att årsmötet ska behandla, ska inlämnas senast 7 dagar före.

(Anm: Kallelse (med tidpunkt men utan lokalangivelse) gick ut tillsammans med Jul/Nyårsbrevet.) 

2020-01-14
NY BIL I GÖTEBORG/HISINGEN/SÖDRA BISKOPSGÅRDEN
Sambilägare har bytt bil till Audi A3 -10. Välkommen att teckna bildelningsavtal.

2020-01-02
SAMBIL FYLLER 40 ÅR
Den 2 januari 1980 bildades ideella föreningen Västerås Sambil Användare "SAMBIL". 
SAMBIL är Sveriges mest erfarna förening för ideell solidarisk bildelning!

2019-03-16
SAMBILARNAS KLIMATINDEX
Sambilar upp till tolv år gamla kommer successivt att få sina klimatindex angivna. Klimatindex visar växthusgasutsläpp (koldioxidutsläpp) relativt andra bilar på marknaden. För detaljer: se bilsvar.se!

Comments