SENASTE NYTT

2020-03-19

VIKTIG INFO

till alla medlemmar i SAMBIL 19 mars 2020


På grund av den pågående coronavirusepidemin har styrelsen beslutat att skjuta upp årsmötet som skulle ha hållits nu på lördag.

Meddelande om ny tid för årsmötet kommer att skickas ut senast under april.


Styrelsen vill också att alla medlemmar tänker på de risker för smittspridning som kan finnas i samband med bildelning

Ta ansvar genom att bara dela bil om båda parter (och ev andra som också åker i bilen) känner sig helt friska.


Ur Folkhälsomyndighetens hemsida 200318: ”Tillgänglig fakta visar att det nya coronaviruset smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet. Den kunskap och erfarenhet som vi har just nu visar också att personer inte smittar under inkubationstiden, det vill säga tidsrymden mellan smittotillfället och när sjukdomen bryter ut. De som har varit utsatta för smitta ska dock vara uppmärksamma på tidiga tecken på sjukdom.” 


SAMBILs styrelse2020-03-02
NY BIL I LINKÖPING
Sambilägare har bytt bil till VW Golf kombi -02. Välkommen att teckna bildelningsavtal!

2020-02-28
ENDAST FÖR MEDLEMMAR:
Kompletterande kallelse till årsmötet, lokal mm: Kvarterslokalen, Vetterslundsgatan 62, Västerås. Stadsbuss hpl Vetterstorp. Sedvanliga årsmötesförhandlingar, bl a med fastställande av medlemsavgift för 2021 och Skadefondens storlek.

Anmälan (frivilligt): till info@sambil.se eller funktionär.

Motioner, som medlem vill att årsmötet ska behandla, ska inlämnas senast 7 dagar före.

(Anm: Kallelse (med tidpunkt men utan lokalangivelse) gick ut tillsammans med Jul/Nyårsbrevet.) 

2020-01-18
BIL I UPPSALA HAR UTGÅTT
Bil i Uppsala saknas för närvarande

2020-01-14
NY BIL I GÖTEBORG/HISINGEN/SÖDRA BISKOPSGÅRDEN
Sambilägare har bytt bil till Audi A3 -10. Välkommen att teckna bildelningsavtal.

2020-01-02
SAMBIL FYLLER 40 ÅR
Den 2 januari 1980 bildades ideella föreningen Västerås Sambil Användare "SAMBIL". 
SAMBIL är Sveriges mest erfarna förening för ideell solidarisk bildelning!

2019-12-27
"PAUSAD" BIL I GÖTEBORG ÅTER TILLGÄNGLIG FÖR NYA AVTAL
Skoda Octavia -14 kombi (Lindholmen) åter öppen för nya avtal.

2019-12-23
ÅRETS JUL/NYÅRSBREV SKICKADE
Årets jul/nyårsbrev skickade idag per mejl (med Posten när vi saknat e-postadress).

2019-11-07
"PAUSAD" BIL I VÄSTERÅS ÅTER TILLGÄNGLIG FÖR NYA AVTAL
BMW 528 kombi -97 (Västerås Centrum) åter tillgänglig för nya avtal.

2019-03-16
SAMBILARNAS KLIMATINDEX
Sambilar upp till tolv år gamla kommer successivt att få sina klimatindex angivna. Klimatindex visar växthusgasutsläpp (koldioxidutsläpp) relativt andra bilar på marknaden. För detaljer: se bilsvar.se!

Comments