Bli medlemHur blir jag medlem?

Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften till Sambils plusgirokonto 29 22 27-6:

Årsavgiften är 150 kr för 2019. Vid betalning f o m oktober gäller avgiften även för hela påföljande året.

Skriv namn, adress, e-postadress och om du vill låna eller låna ut bil i meddelande/OCR fältet.

OBS! Får inte alla uppgifterna plats i meddelandefältet - sänd uppgifterna till info@sambil.se samma dag som du gör inbetalningen!


När Din inbetalning registrerats får Du vårt välkomstbrev med bl a kontaktuppgifter till samtliga bilägare som har bilar tillgängliga för utlåning.


Har Du frågor innan du blir medlem så är Du välkommen att kontakta oss. Comments