Bli medlemHur blir jag medlem?

Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften till Sambils plusgirokonto 29 22 27-6:

Årsavgiften är 150 kr för 2018.

Skriv namn, adress och om du vill låna eller låna ut bil i meddelande/OCR fältet.


När Din inbetalning registrerats får Du vårt välkomstbrev med bl a kontaktuppgifter till samtliga bilägare som har bilar tillgängliga för utlåning.


Har Du frågor innan du blir medlem så är Du välkommen att kontakta oss. Comments