Hem


Org nr 802442-4676


GLAD SOMMAR!

(årets Sommarbrev kommer till alla medlemmar senare i sommar.)SAMBIL 1980-2020

40 år med solidarisk bildelning


Sambils 42:e verksamhetsår 2021

    (hemsidan senast uppdaterad 2021-07-12)


    VÄSTERÅS STADS MILJÖPRIS 2007


VIKTIG INFO med anledning av pågående coronapandemin

till alla medlemmar i SAMBIL 19 mars 2020 (rev 201220)


Styrelsen vill att alla medlemmar tänker på de risker för smittspridning som kan finnas i samband med bildelning. 

Ta ansvar t ex genom att bara dela bil om båda parter (och ev andra som också åker i bilen) känner sig helt friska.


Uppdaterad information: Följ folkhalsomyndigheten.se eller krisinformation.se.


SAMBILs styrelse


Välkommen att dela bil solidariskt i SAMBIL!  

- var som helst i Sverige!Besök oss även på Facebook.

När Du har resplaner:


Kolla med WWW.RESROBOT.SE - finns även som app till iPhone och Android.

Där kan Du jämföra bilresan med alla andra resmöjligheter! Nu kan Du även köpa biljetter i Resrobot.
Låna/låna ut bil genom Sambil  - det tjänar både Du och miljön på!


Bli medlem

Medlemsavgiften för 2021 är 150 kr.

Insättes på Plusgiro 29 22 27-6 alt Swish 123 204 14 73 SAMBIL OBS! Ange namn, postadress och e-postadress.

Så kan Du låna bil (eller låna ut Din bil) under ordnade former och med en Skadefond som trygghet.

Total kostnad/ersättning 19 - 40 kr/mil

(självkostnadspris beroende av bilmodell) drivmedel INGÅR.


NYTT!  AKTUELLA BILAR: Klicka på "Aktuella bilar" i vänstermarginalen!

Hur går det till?

När Du vill låna bil

- För närvarande (juli-21) finns över 20 bilar att låna inom Sambil (varav c:a 12 öppna för nya låntagare), klicka på "Aktuella bilar" i vänstermarginalen.

- När Du blivit medlem får Du kontaktuppgifter till bilägarna.

- Innan Du kan låna första gången ska Du och bilägaren träffas, gå igenom bilen och skriva ett enskilt avtal enligt Sambils formulär. (Formuläret hittar Du under "Dokument" uppe till vänster på denna sida.)

- Milkostnaden (aldrig över självkostnadspris) och andra villkor regleras i avtalet.

- Ert undertecknade avtalsförslag skickas in till Sambils styrelse för granskning, ev komplettering och godkännande.

- Normalt tar det c:a en vecka innan godkännande. Ibland är Snabbavtal möjligt.

- När Sambils styrelse godkänt ert avtal har ni rätt till hjälp från styrelsen vid eventuella problem i samband med bildelningen. 

- Skulle någon skada inträffa träder Sambils Skadefond in och självrisken blir högst 500 kr. 


När Du har en bil som Du sällan använder - och Du överväger möjligheten att låna ut den

- SAMBIL har unikt lång erfarenhet (sedan 1980) av att hjälpa bilägande medlemmar att dela sin bil med andra medlemmar.

   En år 2015 genomförd enkät för bilägande medlemmar visar mycket nöjda bilägare.

- Kontakta någon i styrelsen (info@sambil.se) för detaljerad information om skyddad utlåning genom medlemskap i Sambil.

- Tänk på att Du genom att dela Din bil med andra kan göra en insats för vår gemensamma miljö och för det globala klimatet.

- Tänk på att Du sänker Dina fasta bilkostnader genom att låna ut Din bil till andra medlemmar i Sambil.

- Skadefonden träder in vid eventuella skador (självrisk högst 500 kr, även om Du själv förorsakat skadan). Du kan få upp till 5000 kr från Skadefonden per skadetillfälle. 

- Självklart bestämmer Du som bilägare helt själv till vem och när Du vill låna ut Din bil.Om Sambil


Sambil är Sveriges mest erfarna bildelareförening och bildades i Västerås redan 1980.

Sambil är en ideell förening med syftet att verka för en bilanvändning som är samhällsekonomiskt och miljömässigt sund och som samverkar med övriga  persontransportsystem. 

Sambil hade vid halvårsskiftet 2021 c:a 150 medlemmar i Västerås, Hallstahammar, Göteborg, Varberg, Kungsbacka, Kungälv/Romelanda, Lund, Eslöv, Motala, Linköping, Ljungsbro, Norrköping, Norrtälje, Sala, Stockholm/Bromma, Ekerö, Solna,  Järfälla, Värmdö, Uppsala, Växjö, Svenljunga/Kalv, Örebro,  Leksand och Umeå.


En bil, som körs 1500 mil per år, står stilla 23 av dygnets 24 timmar!Var finns SAMBIL-bilar just nu (juli-21)?


I princip kan Du bo varsomhelst i Sverige och låna bil på ort där en Sambil finns tillgänglig!


Vill Du låna bil utanför ort där en Sambil redan finns?

Tala med en bilägare på Din ort och berätta om möjligheten att som bilägare gå med i Sambil! Bilägaren kan då låna ut sin bil under trygga former, sänka sina fasta bilkostnader och samtidigt ta personligt ansvar för miljö och egen hälsa. Kontakta styrelsen så hjälper vi Dig - var Du än finns i Sverige.


  NYTT!  AKTUELLA BILAR: Klicka på "Aktuella bilar" i vänstermarginalen!