Vanliga frågorDu kan också ställa frågor och kommentera på Facebook (sök Sambil på Facebook)


Vad kostar det att vara medlem i Sambil?

Föreningens medlemsavgift är 150:- för 2020. Den inkluderar avgift till Skadefonden. När Du tecknar medlemskap f o m  1 oktober gäller avgiften även för påföljande år.Hur blir jag medlem?

Du blir medlem när Du betalt medlemsavgiften (150 kr för 2020) till Sambils plusgirok:o 29 22 27-6. När Din inbetalning registrerats får Du vårt välkomstbrev med bl a kontaktuppgifter till samtliga bilägare som har bilar tillgängliga för utlåning.Vad har Skadefonden för funktion?

Skapa ekonomisk trygghet för såväl utlånare som låntagare.Vad får man för medlemsavgiften?

Möjlighet att låna bilar från andra medlemmar i föreningen. När Du blir medlem får Du veta vilka bilar som finns tillgängliga och bilägarnas kontaktuppgifter. Du får hjälp med att skriva avtal mellan bilägare och låntagare. 

Om Du vill låna ut Din bil får Du möjlighet att genom föreningen sprida kännedom om detta. 

Rätt till ersättning från Skadefonden, gäller såväl bilägare som låntagare. Medlingshjälp vid ev problem. Medlemsbrev/mejl minst två gånger per år. Inbjudan till föreningsmöten.Vart vänder jag mig vid skada?

Kontakta bilägaren. Om kostnaden för skadan överstiger 200 kr ska Du även kontakta styrelsen.Hur skriver jag avtal?

Föreningen har en standardblankett. Avtal mellan bilägare och låntagare skrives första gången bilen lånas. Det innebär att en bilägare kan ha avtal med flera låntagare och att en låntagare kan ha avtal med flera bilägare. Bilägare kan även ha avtal med andra bilägare. Bilägaren bestämmer eventuella särskilda villkor för utlåningen.Vilken ersättning får ägaren vid utlåning av bilen?

Ersättningen avtalas mellan ägaren och låntagaren. Ersättningen regleras i avtalet. Grundläggande är självkostnadsprincipen. Vanligen uträknas ersättningen med hjälp av Konsumentverkets bilkalkyl "Bilsvar".Vad är kostnaden för att låna bil?

För närvarande (sept-20) varierar priset mellan 19 - 35 kr/mil inklusive drivmedel beroende på bilmodell (klicka på bilförteckningen "Aktuella bilar" i vänsterspalten).

(När medlemsavgiften 150 kr/år är betald tillkommer alltså ingenting, ingen bokningsavgift, ingen timkostnad, ingen drivmedelskostnad etc.) Kan jag som bilägare låna en "sambil"?

Ja, Du kanske tillfälligt inte har tillgång till din bil, t ex pga verkstadsbesök, eller behöver en annan typ av bil.Kan flera medlemmar äga en bil tillsammans?

Ja, föreningen stöder alla former av bildelning. Gäller min egen bilförsäkring när jag lånar ut min bil?

Ja, försäkringen följer bilen och som privatperson har Du rätt att låna ut Din bil. Var dock uppmärksam på Din försäkrings regler för yngre förare!

Sambil reducerar Din försäkrings självrisk till högst 500 kr - såväl för Dig som bilägare som för Dina låntagare.Vem sköter om bilen?

Bilägaren. Låntagaren ska dock lämna ifrån sig bilen i samma skick som vid lånetillfället.Är det tillåtet att hyra ut sin bil (kommersiellt "utlånande", dvs till högre pris än självkostnadspris)?

Nej, inte inom ideella föreningen Sambil. Självkostnadsprincipen gäller.Vilken försäkring krävs det att min bil har?

I princip krävs alltid helförsäkring.Hur betalas trängselskatt (gäller vid färd i Stockholm och Göteborg) och andra vägtullar?

Sambil ser det som lika självklart att låntagaren står för eventuell trängselskatt och vägtull som för t ex parkeringsavgifter, dvs låntagaren står för de extra kostnader som uppkommer under tiden som bilen används. Bilägaren debiteras trängselskatter och vägtullar med specificerad faktura en månad efter passagerna, varefter bilägaren meddelar låntagaren vilket belopp som ska betalas.


Comments